Kontakto me ne

Për çdo pyetje apo paqartësi, jemi vetëm një mesazh larg

Kontakto me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

2 + 9 =

Telefon:

+355 4 2230198
+355 4 2222260

Adresa: 

Rruga e Durrësit Nr.23, Tiranë, Shqipëri, ALB-1001-TIRANA