Praktikë në Bashkinë e Delvinës

Praktikë në Bashkinë e Delvinës

Bashkia Delvinë kërkon 3 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • Ekonomik
  • Juridik
  • Shkenca sociale
  • Shkenca inxhinierike

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.

 

Foto nga Aktron / Wikimedia Commons.