Praktikë në Bashkinë e Divjakës

Praktikë në Bashkinë e Divjakës

Bashkia Divjakë kërkon 7 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 jurist
  • 1 financë
  • 3 agronom/ veteriner
  • 1 inxhiner
  • 1 ekonomist

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.