Praktikë në Bashkinë e Elbasanit

Praktikë në Bashkinë e Elbasanit

Bashkia Elbasan kërkon 6 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Shkenca sociale
  • 2 shkenca ekonomike
  • 2 shkenca kompjuterike

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.