Praktikë në Bashkinë e Finiqit

Praktikë në Bashkinë e Finiqit

Bashkia Finiq kërkon 11 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 inxhinieri ndërtimi / urbanistikë / arkitekturë / konstruksion
  • 3 ekonomist / financë/ kontabilitet / informatikë ekonomike / punë sociale
  • 2 inxhinieri ndërtimi / hidraulikë / mekanikë
  • 2 agronom
  • 2 inxhinier pyjesh / inxhinier hidroteknik

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.

 

Foto shkëputur nga Wikipedia.