Praktikë në Bashkinë e Himarës

Praktikë në Bashkinë e Himarës

Bashkia Himarë kërkon 10 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 financë/ ekonomik
  • 2 inxhinieri ndertimi/ arkitekturë
  • 2 juristë
  • 2 shkenca sociale
  • 2 agronom

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.