Praktikë në Bashkinë e Korçës

Praktikë në Bashkinë e Korçës

Bashkia Korçë kërkon 35 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 10 arkitekturë,topografë, inxhiniere ndërtimi
  • 5 juristë
  • 10 ekonomik, financë, kontabilitet, menaxhim
  • 5 punë sociale, filozofi, sociologji
  • 3 turizëm, marketing
  • 2 gazetari

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.