Praktikë në Bashkinë e Lushnjes

Praktikë në Bashkinë e Lushnjes

Bashkia Lushnje kërkon 10 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 3 juristë
  • 2 ekonomik
  • 2 financë
  • 3 shkenca sociale

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.