Praktikë në Bashkinë e Përmetit

Praktikë në Bashkinë e Përmetit

Bashkia Përmet kërkon 3 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 Inxhinier Ndërtimi
  • 1 Ekonomist
  • 1 Punonjës social

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.