Praktikë në Bashkinë e Pogradecit

Praktikë në Bashkinë e Pogradecit

Bashkia Pogradec kërkon 10 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 IT
  • 3 juridik
  • 3 shkenca sociale
  • 2 ekonomik
  • 1 arkitekturë/inxhinieri ndërtimi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.