Praktikë në Bashkinë e Tiranës

Praktikë në Bashkinë e Tiranës

Bashkia Tiranë kërkon 40 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

 • Inxhinieri ndërtimi
 • Urbanistike
 • Inxhinieri Mekanike
 • Inxhinieri Gjeoteknike
 • Inxhinieri Gjeofizike
 • Inxhinieri Mjedisi
 • Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Arkitekturë
 • Inxhinieri Hidrike
 • Shkenca Sociale
 • Administrim Biznesi
 • Ekonomiks
 • Ekonomi Agrare
 • Agro-Biznes
 • Teknologji Informacioni
 • Punë Sociale
 • Sociologji
 • Psikologji

 

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.