Praktikë pranë Albpetrol

Praktikë pranë Albpetrol

Albpetrol kërkon 11 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

 • Ing.Elektrike
 • Ing. Hidro
 • Ing. Mjedisi
 • Fizike
 • Kimi
 • Ing. Nafte
 • Gjeo-informatike
 • Ing. Mekanike
 • Ing.Tekstili
 • Juridik
 • Shkenca Sociale
 • Ekonomik/Finance
 • Administrim Publik

 

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.

June 28, 2017