Praktikë pranë Alpha Bank

Praktikë pranë Alpha Bank

Alpha Bank kërkon 10 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • (5)Ekonomik
  • (2)IT
  • (3)Juridik

 

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.

June 28, 2017