Praktikë pranë BKT

Praktikë pranë BKT

BKT kërkon 20 praktikantë të shpërndarë nëpër rrethe dhe 10 praktikantë në Tiranë të cilët do të duhet të jenë të profilit Ekonomik.

 

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.

June 28, 2017