Praktikë pranë OSHEE

Praktikë pranë OSHEE

OSHEE kërkon 28 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit: Ekonomik.

 

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.

June 28, 2017