Praktikë pranë ProCredit Bank

Praktikë pranë ProCredit Bank

ProCredit Bank kërkon 15 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • Ekonomik
  • Juridik
  • Shkenca Natyrore
  • Shkenca Sociale

 

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.

June 28, 2017