Praktikë në Kryeministri

Praktikë në Kryeministri

Kryeministria kërkon 20 praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit studimor:

 • Juridik,
 • Ekonomik,
 • Inxhinieri
 • Shkeca Politike
 • Statistikë/Matematikë
 • IT
 • Shkenca shoqërore/sociale
 • Informatikë Ekonomike.

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • INSTAT, Tiranë kërkon 19 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Informatikë ekonomike, inxhinieri elektornike, inxhinieri informatike, Matemetikë/Inxhinieri Matemetike, ekonomi statistike, Universiteti Bujqësor
 • ASIG, Tiranë kërkon 2 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Gjeoinformatikë.
 • Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave (Drejtoria e Përgjithshme, Tiranë) kërkon 15 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Histori/Arkivistikë.
 • Drejtoria Rajonale e Arkivit Shtetëror, kërkojnë praktikantëpërkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet
  • Tiranë, (2) Histori/Arkivistikë
  • Durrës, (2) Histori/Arkivistikë
  • Elbasan, (2) Histori/Arkivistikë
  • Korcë, (2) Histori/Arkivistikë
  • Vlorë, (2) Histori/Arkivistikë
  • Gjirokastër, (2) Histori/Arkivistikë
  • Shkodër, (2) Histori/Arkivistikë
  • Lezhë, (2) Histori/Arkivistikë
  • Dibër, (2) Histori/Arkivistikë
  • Kukës, (2) Histori/Arkivistikë
  • Fier, (2) Histori/Arkivistikë
  • Berat, (2) Histori/Arkivistikë
 • ADISA, (Sektori i Performancës), Tiranë kërkon 1 praktikant përkatësisht të profilit studimor Informartikë ekonomike, statistikë, matematikë, ekonomik.
 • Zyrat Rajonale kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në  qytetet:
  • Tiranë, (3) Marketing
  • Kavajë, (1) Marketing
  • Krujë, (2) Marketing, Juridik
  • Fier, (2) Marketing, Juridik

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.