Praktikë me Ministrin e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

Praktikë me Ministrin e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

Ministria e Shtetit për Marrëdheniet me Parlamentin, kërkon 3 praktikantë në profilet: Ekonomik, Juridik.

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.