Praktikë në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave

Praktikë në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave kërkon 10 praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit studimor:

 • Agronomi
 • Veterinari,
 • Zooteknik
 • Ekonomist
 • Jurist,
 • Akuakulturë,
 • Topograf,
 • Marrëdhënie Ndërkombëtare,
 • Ekonomi

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Korçë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist (5)
  • Vlorë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist (5)
  • Shkodër, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist (5)
  • Lushnje, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist (3)
  • Korçë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist (5)
  • Fushë- Krujë,  Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist (5)
 • Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, Tiranë kërkon (5) praktikantë përkatësisht të profilit studimor Kimist, Agronomi, Veterinari, Zooteknik,Ekonomist, Jurist.
 • Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (Drejtoria e Përgjithshme), Tiranë kërkon (10) praktikantë përkatësisht të profilit studimore Agronomi, Veterinari, Zooteknik, Ekonomist, Kimist Ushqimor.
 • Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures, Tiranë kërkon (5) praktikantë përkatësisht të profilit studimore  Veterinari, zooteknik,ekonomist,jurist,akuakultur.
 • Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, Tiranë kërkon (5) praktikantë përkatësisht të profilit studimore Agronomi,ekonomi,jurist.
 • Drejtoria e Bujqësisë kërkon praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Durrës, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Elbasan, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Fier, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Dibër, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Berat, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Kukës, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Vlorë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Shkodër, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Korçë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Gjirokastër, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Lushnje, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
  • Lezhë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 • Agjencia Kombëtare e Duhan Cigare, Tiranë kërkon (3) praktikantë në profilin Agronomi
 • Enti shtetëror i Farërave dhe Fidanëve, kërkon (3) praktikantë në profilin Agronomi, Mbrojtje bimësh

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.