Praktikë në Ministrinë e Drejtësisë

Praktikë në Ministrinë e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë kërkon  10 praktikantë, me profil studimor: Juridik

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Drejtoria e përgjithshme e Burgjeve (Drejtoria Qëndrore) kërkon tetë praktikantë: 4 shkenca sociale, 2 jurist, 2 ekonomist
 • Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë, 1 Juridik
  • Durrës, 1 Juridik
  • Gjirokastër, (1) Juridik
  • Vlorë, (1) Juridik
  • Shkodër, (1) Juridik
  • Korcë, (1) Juridik
 • Komiteti i Birësimeve, kërkon katër praktikantë: Juridik; Psikologji; Punë sociale; Shkenca sociale
 • Qendra e Botimeve Zyrtare, kërkon 6 praktikantë: 3 Gjuhë letërsi, 3 Jurist
 • Instituti i Mjekësisë Ligjore, kërkon tre praktikantë: 2 jurist, 1 ekonomi finance
 • Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kërkon dhjetë praktikantë: 5 juriste, 5 inxhinier ndertimi
 • Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike, kërkon katër praktikantë: Juridik, Shkenca Sociale, Psikologji, Pune Sociale
 • Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, kërkon pesë praktikantë: Inxhinieri Ndertimi dhe Inxhinier Topograf
 • Shërbimi i Proves, kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë 4 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Kruje 4 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Durres 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Shkoder 3 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Lezhe 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Kukes 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Puke 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Diber 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Kurbin 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Kavaje 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Fier 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Berat 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Vlore 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Sarande 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Gjirokaster 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Permet 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Elbasan 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Pogradec 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Korçe  2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik
  • Tropoje 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose Juridik

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.