Praktikë në Ministrinë e Energjitikës dhe Industrisë

Praktikë në Ministrinë e Energjitikës dhe Industrisë

Ministria e Energjitikës dhe Industrisë, kërkon 25 praktikantë të profilit studimor:

 • 3 Jurist,
 • 5 Ekonomik
 • 2 Ing. Nafte
 • 1 Gjeolog Nafte
 • 3 Ing. Gjeoinformatike,
 • 2 Shkenca Shoqerore
 • 2  Ing.Mjedisi
 • 2 Ing. Gjeoburimesh
 • 2 Ing. Ndertimi
 • 3 Ing. Elektrik
 • 1 Ing. Tekstili

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Agjensia Kombëtare e Burimeve  Natyrore, Tiranë kërkon 10 praktikantë te profilit studimor:
  • 1 Ing Mjedisi – Energjetike
  • 1 Gjeomjedis
  • 1 Menaxhim Biznesi
  • 1 Menaxhim Energjie
  • 1 Ing E Naftes Dhe Ujit
  • 1 Ing Gjeologjike
  • 2 Ing E Burimeve Natyrore
  • 1 Informatike Ekonomike
  • 1 Drejtesi
  • 1 Ing Mjedisi
 • Agjensia Kombëtare Bërthamore, kërkon 1 praktikantë te profilit:   Fakulteti Ekonomise-Dega Finance
 • Reparti Inspektim Shpëtim Miniera 5 praktikante të profilit:
  • 4  Dega Inxhinier Miniere
  • 1 Fakulteti i Ekonomisë
 • Inspektoriati Shteteror Qendror Teknik,  Tiranë kërkon 8  praktikantë të profilit: Inxhinieri Mekanike; Inxhinier Nafte; Ing.Elektrike; Informatikë; Llaborant; Juridik
 • Sekretariati i Nismës për Transparencë, Tiranë kërkon 3  praktikantë të profilit studentor: Ing. Hidroteknik; Ing.miniere; IT.
 • Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Tiranë kërkon 3 praktikantë të profilit studentor:  Inxhinieri Gjeofizike; Inxhinieri Hidrogjeologji –Gjeologji Inxhinierik; Inxhinieri Gjeologji Nafte.
 • KESH, Njësitë e Prodhimit ( Kesh) kërkojnë praktikantë sipas rretheve:
  • Tiranë kërkon 2 praktikantë: Ing.elektrike-profili AUTOMATIZIM
  • Vau i Dejës kërkon 2 praktikantë:  Ing.Elektrike-Profili AUTOMATIZIM
 • OSSHE kërkon  praktikantë sipas rretheve:
  • Tiranë 10 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Rubik 6 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Fier 5 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Elbasan 5 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Durrës 8 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Elbasan 8 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Fier 2 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Berat 4 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Burrel 3 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Shkodër 6 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
  • Korcë 2 praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike
  • Gjirokastër 2  praktikantë të profilit: Fakulteti i Inxhinierise Elektrike,
 • Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë kërkon 10 praktikantë te profilit: Inxhinieri elektrike,  Inxhinieri elektrike/informatike, Inxhinieri elektrike,  Inxhinieri elektronike /telekomunikacion

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.