Praktikë në Ministrinë e Integrimit Evropian

Praktikë në Ministrinë e Integrimit Evropian

Ministria e Integrimit Evropian, kërkon 20 praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit studimor:

  • Shkenca  Juridike;
  • Shkenca Ekonomike;
  • Shkenca Shoqërore;
  • Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare;

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.