Praktikë në Ministrinë e Kulturës

Praktikë në Ministrinë e Kulturës

Ministria e Kulturës Tiranë, kërkon 23 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:

 • (3) Ekonomist;
 • (2) Financier;
 • (7) Shkenca Juridike;
 • (1) Universiteti i Arteve;
 • (1) Universiteti Histori- Filologji/ Gjuhë-Letërsi, Komunikim;
 • (2) Inxhinier Elektronike, IT;
 • (1) Histori;
 • (1) Arkitekturë;
 • (1) Arkeologji;
 • (2) Shkenca Sociale;
 • (1) Shkenca Politike;
 • (1) Menaxhim Projektesh.

 

 • Instituti i Monumenteve të Kulturës Tiranë, kërkon 1 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Shkenca Ekonomike
 • Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare (Drejtoritë Rajonale), kërkojnë praktikantë sipas rretheve:
  • Durrës, kërkon 3 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Arkitekt;1 Jurist;1 Shkenca Ekonomike.
  • Berat, kërkon 4 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Arkeologji;1 Inxhinier Ndërtimi;2 Restaurator Arti.
  • Shkodër, kërkon 6 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:2 Skulpturë;2 Arkeologji;2 Arkitekt.
  • Korçë, kërkon 15 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:4 Arkitekturë, Inxhinieri Ndërtimi, Arkeologji;4 Trashëgimi Kulturore, Histori- Gjeografi;3 Administratë Publike, Marrëdhënie me Publikun;4 Financë, Drejtësi.
  • Sektori i Tiranës, kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Arkitekt;1 Ciceron.
 • Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive KulturoreTiranë, kërkon 4 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:2 Arkeologji-Trashëgimi Kulturore;1 Arte figurative- Multimedia;1 Informatkë- Teknologji Informacioni.
 • Qendra e realizimit të Veprave të Artit , Tiranë, kërkon 4 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:2 Inxhinieri/Arkitekt/ Restaurator;1 Skulpturë;1 Restaurator i Veprave të Artit.
 • Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, kërkon 3 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Kontabilitet- Financë;1 Marketing;1 Drejtësi.
 • Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë, kërkon 10 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit: 2 Specialistë/ Edukatorë për atelienë e edukimit;2 Studiues arti/ kuratorë;1 IT/Grafik-Dizanj;2 Teknikë ekspozitash;3 Vëzhgues- Cicëron.
 • Muzeu GJ. K. Skëndërbeu, Krujë, kërkon 3 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Histori;1 Trashëgimi Kulturore;Gjuhët e huaja, dega Gjermanisht.
 • Biblioteka Kombëtare, Tiranë, kërkon 3 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Shkenca Kompjuterike/ inxhinieri elektronike;1 Gjuhë-Letërsi;Gazetari- Komunikim.
 • Qendra Kombëtare e Muzeumeve , Berat, kërkon 1 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Trashëgimi Kulturore.
 • Muzeu Marubi , Shkodër, kërkon 6 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:2 Guidë turistike;2 Komunikim me publikun;1 Arkivë; 1 Ekspozita.
 • Arkivi Qëndror Shqiptar i Filmit,  Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Arkivist;1 IT.
 • Muzeu Gjethi, Tiranë, kërkon 10 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:3 Trashëgimi Kulturore;3 Histori;2 Arkitekturë;1 Arkeologji;1 Arkiv.
 • Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë, kërkon 10 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:2 Histori;2 Arkeologji;2 Gjuhë- Letërsi;2 Gjuhë të huaja: Anglisht, Italisht, Gjermanisht;2 Gazetari.
 • Muzeu i Artit Mesjetar i Arsimit dhe Arkeologjik ,Korçë, kërkon 4 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:2 Inxhinier/ Arkitekt/ Restaurator;2 Restaurim Ikonash.

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.