Praktikë në Ministrinë e Mbrojtjes

Praktikë në Ministrinë e Mbrojtjes

Ministria Tiranë, kërkon 5 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:

  • Shkenca Sociale;
  • Shkenca Juridike.

 

  • Agjensia e Sistemit të Ndërlidhjes dhe Informacionit Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit: Teknologji Informacioni.
  • Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake Tiranë, kërkon 3 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit: Gjeodezi, Inxhinieri.

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.