Praktikë në Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

Praktikë në Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë,  kërkon 16 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

 • Ekonomik;
 • Juridik;
 • Shkenca Shoqërore;
 • Shkenca Sociale;
 • Inxhinieri;
 • IT.

Shërbimi Kombëtar  i Punësimit:

 • Drejtoria e Përgjithshme, Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilitEkonomi, Shkenca Sociale.
 • Drejtoritë Rajonale kërkojnë  praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë,(4) Ekonomi; ShkencaSociale; IT.
  • Durrës,( 3) IT; Shkenca Sociale.
  • Berat, (2) Ekonomi; Shkenca Sociale.
  • Gjirokastër, (2) Shkenca Sociale.
  • Vlorë,  (2)Shkenca Sociale.
  • Kukës,(2) Shkenca Sociale.
  • Shkodër,(4)Ekonomi;Shkenca Sociale;IT.
  • Lezhë, (2) Shkenca Sociale.
  • Korcë, ( 3) Shkenca Sociale;IT.
  • Dibër,(2)Shkenca Sociale.
  • Fier, ( 2) Shkenca Sociale.
  • Elbasan, (2) Shkenca Sociale.
 • Inspektioriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore:
  • Drejtoria e Përgjithshme,Tiranë,kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Shkenca Shoqërore.
  • Drejtoria Rajonale Tiranë, kërkon 1 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit: Shkenca Shoqërore.
 • Shërbimi Social Shtetëror:
  • Drejtoria e Përgjithshme Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Shkenca Sociale.
  • Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Psikologji;Juridik.
  • Qendra Kombëtare Tranzitore e Emergjencave Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Punonjës Social.
  • Shtëpia e Foshnjës Tiranë, kërkon 1 praktikant, të cilët duhet të jenë të profilit:Psikologji.
 • Instituti  i Integrimit të Përndjekurve Politikë Tiranë, kërkon 1 praktikant, të cilët duhet të jenë të profilit; IT.
 • Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme Tiranë, kërkon 10 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit: Ekonomik;Juridik.
 • Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Shkenca Shoqërore.
 • Shërbimi Kombëtar për Rininë, Drejtoria e Përgjithshme Tiranë, kërkon 3 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Shkenca Shoqërore;Juridik.

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.