Praktikë në Ministrinë e Mjedisit

Praktikë në Ministrinë e Mjedisit

Ministria e Mjedisit kërkon 8 praktikantëtë profilit studimor:2 Juridik, 2 inxhinieri Pyjesh, 1 Inxhinier Mjedisi, 2 Ekonomik, 1 Shkenca Sociale

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë kërkojnë praktikantëpërkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet.

 • Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Drejtoria e Përgjithshme;
  • Tiranë (4) 1 Inxhinieri Pyjesh, (1) Inxhinieri Mjedisi, (1) Ekonomik, (1) Kimist.
  • Në rrethe kërkohen (8) Inxhinieri Mjedisi:2 nëTiranë, 1 në Vlorë, 2 në Durrës,1 në Fier, 1 në Kukës, 1 në Elbasan
 • Inspektoriati shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve kërkon gjithsej 8 praktikantë të profileve, sipas rretheve e numrit të kërkuar: Tiranë (4); 2 Shkenca Sociale, 2 Juridik
 • Në drejtoritë Rajonale  kërkohen :
  • Tiranë (2) Juridik,
  • Durrës (2) Juridik,
  • Shkodër (1) Inxhinieri Pyjesh ose Inxhinieri Mjedisi,
  • Korçë (1) Juridik,
  • Berat(1) Inxhinieri Mjedisi.

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.