Praktikë në Ministrinë e Punëve të Brendshme

Praktikë në Ministrinë e Punëve të Brendshme

Ministria e Punëve të Brendshme kërkon 18 praktikantë,të cilët të jenë të profilit studimor:

 • Histori-Filologji,
 • Arkiv,
 • Ekonomik,
 • Politika Sociale,
 • Juridik,
 • Anglisht,
 • Inxhineri (kimike, ndertimi, arkitekture) ose juridik,
 • Shkenca Sociale,
 • IT,
 • Financë publike,
 • Inxhinieri ndërtimi

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit, Tiranë kërkon (4)          praktikantë të profilit studimor: Juridik, Shkenca Sociale, Inxhinieri Ndërtimi
 • Prefektura e Elbasanit kërkon 2 praktikantë të profilit studimor (1) Ekonomik; (1) Juridik
 • Prefektura e Gjirokastrës kërkon 3 praktikantë të profilit studimor (1) Ekonomik; (1) Juridik; (1) Inxhinieri Ndërtimi
 • Prefektura e Qarkut Korçë kërkon 3 praktikantë të profilit studimor (1) Ekonomik; (1) Juridik; (1) Shkenca Sociale
 • Prefektura e Qarkut Tiranë kërkon 2 praktikantë të profilit studimor (1) Ekonomik; (1) Juridik;

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.