Praktikë në Ministrinë e Punëve të Jashtme

Praktikë në Ministrinë e Punëve të Jashtme

Ministria e Punëve të Jashtme, kërkon 28 praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit studimor:

  • Juridik,
  • Shkenca politike,
  • Histori,
  • Informatikë,
  • Gjuhë të huaja

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.