Praktikë në Ministrinë e Shëndetësisë

Praktikë në Ministrinë e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë, Tiranë kërkon 2 praktikantë të profilit studimor:

 • Ekonomi
 • Drejtësi
 • IT
 • Informatike Ekonomike

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Inspektorati Shtetëror Shëndetësor (ISHSH),Tiranë kërkon 1 praktikantë: Drejtesi/ Ekonomi/ Shendet Publik.
 • Autoriteti Shëndetësor Rajonal (ASHR) Tiranë, kërkon 2 praktikantë:Drejtesi/ Ekonomi/ Shendet Publik/Stomatologji
 • Instituti i Shëndetit Publik (ISHP),Tiranëkërkon 1 praktikantë:Shendet Publik/Ushqimore
 • Qendra Kombëtare Biomjekësore, Tiranë kërkon 1 praktikant: Inxhinieri elektronike/informatike
 • Qendra Kombëtare e Mirrëritjes dhe Zhvillimit të Fëmijës, kërkon 1 praktikant: Logopedi/Psikologji.
 • Drejtoritë Rajonale të Shëndetësisë kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Dibër, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi
  • Durrës, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi
  • Korcë, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/ Shendet Publik
  • Shkodër, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/ Shendet Publik
  • Gjirokastër, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/ Shendet Publik
  • Vlorë, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/ Shendet Publik
 • Drejtoritë e Shëndetit Publik, kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Pogradec, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/ Infermieri
  • Përmet, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/ Infermieri
  • Lushnje, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/ Infermieri
  • Kavajë, 1 praktikantë– Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/ Infermieri

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.