Praktikë në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës

Praktikë në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, kërkon 7 praktikantë të profilit studimor:

  • Drejtësi, Informatikë, Finance Bankë, Arkiviste, Gjuhë e Huaj Anglisht, Inxh. Ndertimi.
  • Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 

  • Agjensia e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve, Tiranëkërkon 2 praktikantë: Ing.Ndërtimi.
  • Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor, Tiranëkërkon 2 praktikantë.
  • Autoriteti I Aviacionit Civil,Durrës kërkon 10 praktikantë: (2)Navigim ajror/Radar (1) Inxhinieri Aeronautikë, (2) Security (Shkolla e Larte e Ministrise se Rendit), (1) Inxhinieri Elektronike, (1) Inxhinieri Mekanike, (1) Inxhinieri Ndërtimi, (1) Financë, (1) Shkenca Sociale.
  • Instituti I Transportit, Tiranë kërkon3 praktikantë:Ing. Transporti; Ing Ekonomik, Ing. Ndërtimi, Ing.Mekanike.

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.