Praktikë pranë Ministrit për Çështjet Vendore

Praktikë pranë Ministrit për Çështjet Vendore

Ministria për Çështjet Vendore kërkon 1 praktikant në profilin Shkenca juridike.

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.