Praktikë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit

Praktikë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Arsimit dhe Sportit,  kërkon 18 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

 • Shkenca Sociale,
 • Shkeca Juridike,
 • Shkenca Natyrore,
 • Mesuesi,
 • Ekonomiks,
 • Sport,
 • Informatike,
 • Inxhinieri informatike

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Instituti i Zhvillimit të Arsimit (2) praktikantë në drejtimiet Shkeca Juridike, Shkenca Natyrore
 • Inspektorati Shtetëror i Arsimit (2)praktikantë: Mesuesi, Shkena Sociale
 • Agjencia Kombëtare e Provimeve (2) praktikantë: Shkenca Natyrore, Mesuesi (matematike)
 • Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, Tiranë (1) me profil studimi në Shkenca Sociale;
 • Drejtoritë Arsimore Rajonale (DAR) në:
  • Berat (2)praktikantë në profilin :Informatike, Inxhinieri informatike,
  • Shkodër (2) praktikantë: Mesuesi, Informatike
 • Zyrat Arsimore (ZA) në qytetet Vlorë (4) dhe Sarandë (2) përkatësisht në profilet: Ekonomiks, Shkenca Juridike, Mesuesi (2- me profil natyror)

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.